Kování ALUPROFILE

Hliníkový systém ALUPROFIL je leaderem na středoevropském trhu v oblasti výroby hliníkových profilů a hliníkových systémů, a jeho cílem je dosáhnout vedoucí pozice také v celé Evropě. K cca 1500 odběratelům patří jak mezinárodní koncerny, tak střední firmy nebo velkoobchody a řemeslné dílny, které reprezentují skoro všechny oblasti průmyslu počínaje nábytkovou výrobou, přes automobilový průmysl, vybavení interiérů a potravinářským průmyslem konče.

Podívejte se technickou dokumentaci

LED osvětlení včetně doplňků

Budoucnost osvětlení v interiérech patří LED technologii - zdrojem světla je „Light Emitting Diode – světlo emitující dioda“. Na světě neexistuje jiná technologie, která by cca 85% energie přeměnila na světlo za podmínek, které nabízí právě LED technologie a ušetřila tak vzhledem k typu osvětlení 60% až 90% elektrické energie. Jedná se tedy o zdroj světla s nejnižšími energetickými nároky a velmi dlouhou životností, kterou neovlivňuje ani časté spouštění.

Podívejte se na kompletní ceník

Pohodlně se posaďte a vítejte v našem světě

Co je vlastně DESIGN - anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit, a postupně dostalo také významy „navrhnout“ i „návrh". Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků, se rozšířilo do mnoha jazyků včetně češtiny v užším významu výtvarného návrhu užitkových předmětů - v neposlední řadě nábytku.

Podívejte se na naše stránky